تلفن: 02188363175

عنوان فارسی: اثر مشابه هورمون محلول‌های فوق رقیق بر بیان ژن

نام نویسنده: Andrea Dei (سوئیس)

کشور چاپ: آمریکا

سال چاپ: 2015

محل چاپ: The Faculty of Homeopathy

موضوع: رد نظریه ی دارونما بودن داروهای هومیوپاتی و نحوه‌ی اثر دارو

خلاصه: در این مقاله‌ی ریوو اطلاعاتی جمع‌آوری شده است که نشان‌ می‌دهد اولا مواد در مقدارهای فوق رقیق بی‌اثر نشده بلکه توانایی تاثیرگذاری بر بیان ژن‌های مختلف را دارند، دوما اینکه نحوه‌ی بیان ژن‌ها در سلول‌های مختلف درحضور رقت‌های مختلف دارو، متفاوت است که این نشان‌دهنده‌ی تأثیر مشابه این دارو با نحوه‌ی اثرگذاری هورمون‌هاست. در این مقاله اثر غلظت‌های متفاوت داروهای Copper II sulfate, Galsemium sempervirens, Apis mellifica بر بیان ژن بررسی شده است.

 

دریافت مقاله

بستن منو