تلفن: 02188363175

عنوان فارسی: مدل‌های ایمونولوژیک در تحقیقات مواد فوق رقیق به دنبال مطالعات Madeleine Bastide

نام نویسنده: Leoni Villano Bonamin (برزیل)

کشور چاپ: آمریکا

سال چاپ: 2015

محل چاپ: The Faculty of Homeopathy

موضوع: بررسی اثر داروهای هومیوپاتی

خلاصه: در این مقاله بر اساس تئوری مطرح شده توسط Madeleine Bastide در سال 1994 در آن نحوه‌ی تأثیر مواد فوق رقیق بر سیستم‌های بیولوژی را توضیح می‌دهد، مقالاتی درخصوص نحوه‌ی اثر آنتی‌ژن‌های فوق‌رقیق، هورمون‌های فوق‌رقیق(مثل تیمولین و سیتوکاین‌ها) و اثرات مقادیر فوق رقیق سیلیکا بر سیستم ایمنی بررسی شده است.

 

دریافت مقاله

بستن منو